دل نوشته

بعضی‌وقت‌ها به سرت می‌زند در ویکی‌پدیا چیزکی بنویسی. با این کار، هم اندوخته‌های علمی خودت کامل و به‌روز می‌شود و هم دیگران از جست‌وجوهایت در اینترنت سودکی می‌برند. لحظاتی دوست داری بخشی از مقاله‌ات یک تحقیق دست اول باشد، لحظاتی دوست داری در یک مقالهٔ تخصصی کلمات سنگین به‌کار ببری و کاری کنی که خواننده‌ها در کف غرق بشوند و دیگر کارهای گیک‌مانند ِ این‌چنینی. برخی مواقع هم به مشتی ویرایش کوچک در حد «دستورات» را «دستورها» کردن و چند انتقال (عوض کردن نام مقاله) بسنده می‌کنی (که مورد انتظار است تا همه‌اش به طرفةالعینی واگردانی شود) و زمان‌های زیادی را هم فقط نظاره‌گر دعوای لفظی دو نفر هستی که سه روز است در مورد فاصلهٔ مجازی بین x و y بحث می‌کنند.

در کل، ویرایش در ویکی‌پدیا یعنی سنجش توانایی خود در جسارت، پیگیری ِ کاری که شروع کرده‌ای و افزایش روحیهٔ همکاری و نقدپذیری. چون اینجا طرف مقابل‌ات نزدیک نیست که اگر در بحث کم آوردی، حمله‌ور شی طرفش! باید با منطق، به او نظرت را بفهمانی و با لفظ، او را به آرامش دعوت کنی. 

معمولا شروع کار در ویکی‌پدیا با خود ماست و تمام شدندش نه.
بعضی‌هایمان غرقیم در جامعه‌اش. بعضی‌هایمان با اینکه از برخی کاربرها بدی دیدیم اما دل از ویکی‌پدیا نتوانیم کندن. بعضی‌هایمان احساس وظیفه می‌کنیم، بعضی احساس کمبود. اما همه برای پیشرفت مجموعه در تلاش‌اند.

/ 0 نظر / 31 بازدید